Uw bomen laten verzorgen?

Boomverzorging is een breed begrip. Het in vorm snoeien van een boom, het toppen van een boom of zelf het vellen of kappen van een boom valt allemaal onder boomverzorging. Ook ziektebestrijding is hier een onderdeel van.
Zijn er problemen met een boom dan kijkt Profiplan hoe men het beste te werk zou kunnen gaan.
Is snoeien voldoende of is er sprake van een zieke boom, ter plekke zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn. Mocht het zo zijn dat de boom gekapt dient te worden, wordt de manier waarop met u van te voren besproken, dit is nl. afhankelijk van de plek waar de boom staat. Vaak wordt door klimwerk (het in de boom klimmen) het zaagwerk verricht, delen van de boom worden dan door takelwerk uit de boom verwijderd. Voor deze manier van werken wordt gekozen als het laten vallen van een boom niet mogelijk is.

Heeft u nog last van oude boomstronken en wortels in de grond, ook dan kan Profiplan u van dienst zijn bij het verwijderen hiervan. Met bijvoorbeeld een frees kunnen wij u wortels en stobben uit de grond frezen.

Voordat Profiplan werkzaamheden voor u verricht ontvangt u van ons altijd geheel vrijblijvend een offerte over de uit te voeren werkzaamheden.

Boomverzoring door profiplan:

  • Snoei en vormsnoei
  • Ziekte bestrijding
  • Kappen en vellen
  • Verwijderen stobben in de grond